Girdi yapan yonetim

İş Mahkemeleri Kanununu ile Getirilen Değişiklikler

26 Eki 2017 İş Mahkemelerinde dava açmadan önce arabulucuya başvuruyu zorunlu hale getiren ve İş Mahkemelerinin görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu 25.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 7036 Sayılı Kanun kapsamında, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda […]

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

13 Şub 2018 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK 13.02.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (belirli maddelerin yürürlük tarihleri Yönetmelik kapsamında ertelenmiştir). Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, […]

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

14 Şub 2018 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ” 9 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verileri Koruma Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma […]

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları Çerçevesinde Getirilen Yaptırımlar

22 Şub 2018 21 Aralık 2017 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları 25 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Kurul Kararları çerçevesinde; – Kanunda ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin açık rızalarını almaksızın isim verilerinden telefon numarası verilerini elde etme veya telefon numarası verilerinden isim verilerinin sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti sunan […]

Kitlesel Fonlama (crowdfunding) Nedir?

Kitlesel fonlama (crowdfunding), internet devriminin popülerleştirdiği bir fonlama modeli. Bu model ile projeniz ya da vaadiniz için gereken parayı, küçük paylar halinde kişilerden(destekçilerinizden) topluyorsunuz. Destekçilerinize ise bu katkılarından dolayı teşekkür, hediyelik eşya, tişört gibi şeyler ya da ürünün kendisini vererek, en küçükten en büyüğüne farklı kademelerde fon toplayabiliyorsunuz. Genellikle ürünün prototipini yaparak, fotoğrafları ve hatta […]